Demeter deafault text 1
Demeter deafault text 2
Demeter deafault text 3
Demeter deafault text 4
Demeter deafault text 5
Demeter deafault text 6

 Dopis akcionářům - zde (formát pdf)

 

Společnost AGROFARM, a.s. se věnuje intenzivnímu chovu prasat.

Na svých farmách má ustájeno cca 60 000 ks prasat, konkrétně 8 350 ks selat, 18 300 ks předvýkrmu, 4 420 ks mladých chovných prasat, 1 300 ks prasniček, 23 600 ks výkrmu, 4 100 ks prasnic a 30 plemenných kanců.